آموزشگاه نما رسانه

گسترش شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی و مؤسسات مرتبط با رسانه و سینما، در افغانستان، نیازمند نیروی انسانی متخصص و آموزش‌دیده در بخش‌های گوناگون خود است؛ با وجود این نیاز مهم، نبود آموزشگاه‌های کارآمد و حرفه‌ای در این زمینه، عطش متقاضیان و مشتاقان را هر روز، افزون ساخت. بدین روی مؤسسه فرهنگی- هنری نما‌فیلم با گام نهادن در این وادی و پس از کسب مجوز از وزارت معارف، آموزشگاه نما‌فیلم را در سطوح گوناگون در سال 1388 به راه انداخت و اکنون در رشته‌های کارگردانی، فیلمنامه نویسی، تصویربرداری، تدوین، فن بیان، بازیگری، زیبایی شناسی و… درس سطح ابتدایی، متوسط و عالی از میان خواهران و برادران علاقمند، هنرجو می‌پذیرد.

مؤسسه نما‌فیلم امیدوار است در آینده نزدیک، آموزشگاه را به سطح دانشکده علوم سینمایی ارتقا دهد تا از این طریق به کمبود نیروهای متخصص در زمینه رسانه، پاسخگو باشد و بتواند با کشف استعدادهای جوان و جمایت از آن‌ها گامی کارآمد در این عرصه بردارد.