تماشای فوتبال در تالار همایش نمارسانه

یکشنبه شب، صدها جوان تماشای فوتبال را در نمارسانه تجربه کردند.
صدها تن از طرفدارن تیمهای فوتبال رئال و بارسا، یکشنبه شب، با حضور در تالار همایش نمارسانه، بازی نهایی میان این دو تیم را به صورت زنده و روی دیواره نمایش سینمایی به تماشا نشستند.
به گزارش خبرگزاری فرهنگ، در این همایش ورزشی، که شور و هیجان در تک تک آنها شعلهور بود، همگی بیصبرانه منتظر شروع بازی بودند و انتظار داشتند که تیم مورد حمایت هر کدام از آنها برنده این دور از مسابقات باشد.
داشتن فضای هنری، بودن تجهیزات مدرن سینمایی، سیستم پیشرفته صدا و تصویر در سالن نمایش نمارسانه، در کنار سلامت اخلاقی و داشتن سرویسهای رفاهی، از یک طرف اطمنان، و از طرف دیگر هیجان و دلهره تماشاگران فوتبال را چند برابر کرده بود.
عیدمحمد رویش، دانشجو است، یکی از طرفداران پروپا قرص تیم رئالمادرید، او شنبه شب تومار همه برنامههای زندگی روزمره خود را بسته و برای تجربهکردن تماشای فوتبال در سالن نمایش فیلم نمارسانه آمده است. وی به خبرگزاری فرهنگ گفت که در خانه ما همگی طرفدار تیم بارسا هستند، اگر در این بازی رئال برنده شود، آنها به شدت ناراحت میشوند و من برای همصدایی و همبستگی با حامیان تیم خودم به نمارسانه آمدهام تا به صورت ویژه از تماشای این دور از مسابقات لذت خاص ببرم.
خانم علوی با تیم مجهز خانوادگی، همراه با شوهر و دو کودکش برای تماشای فوتبال نیز در سالن نمایش نمارسانه آمده بود، وی به خبرنگار خبرگزاری فرهنگ چنین گفت: «ما علاقه داشتیم که فوتبال را در فضای عمومی و با حضور طرفداران بیشتر دو تیم تماشا کینم. و امشب این آرزوی ما در نمارسانه به واقعیت بدل شد.»
بازی نود و چند دقیقهای پر اضطرابی بود، طرفداران هردو تیم، با شور و نشاط توصیف ناپذیر، شعارهای در حمایت از تیم دلخواهشان سر میدادند.
اغلب تماشاگران از داشتن امکانات و بودن امنیت احساس راحتی و آسودگی خاطر میکردند. سید احسان احمدی، تماشاگر گفت: تماشای فوتبال در اینجا که احساس امنیت کردم، خیلی لذت بخش بود. اگر امنیت تامین باشد، نصف شب هم از خانه بیرون میشوم.
در کلان شهرهای افغانستان، تجربه تجمع و تماشای فوتبال در فضای جمعی بسیار بیسابقه و نادر است. نبود تفریحگاههای عمومی، نبود امنیت مناسب، کمرنگ بودن فرهنگ تجمعات ورزشی و هنری در سطح شهر و عدم فضای سالم تفریحی برای خانوادهها، سبب شده است که اغلب مردم از لذت تماشای فوتبال و دیدن فیلم محروم بمانند.
اما به رغم تمام ناملایمتیها، موسسه فرهنگی– هنری نمارسانه، با ایجاد سالن مدرن سینماخانواده، این خلاء را تا حدی جبران کرده است. شب گذشته، خانوادهها و صدها جوان برای تماشای فوتبال در این فضای امن حضور داشتند و از دیدن آن لذت ویژه بردند.