بازدید شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی کشور از کتاب‌خانه عمومی فرهنگسرای نمارسانه

در کتاب‌خانه عمومی فرهنگسرای نمارسانه بالغ بر هشت‌هزار جلد کتاب در رشته‌های مختلف علمی ثبت و در خدمت اصحاب دانشگاهی و محققین قرار دارد. سید ظاهر مجاب و خانم هاشمی، مسئولین این کتاب‌خانه می‌گویند: دروازه این کتاب‌خانه همه روزه از ساعت هشت صبح الی چهار بعد از ظهر به روی اصحاب دانشگاه و محققین باز است. داشتن سالن مطالعه، به امانت دادن کتاب‌های علمی- تحقیقی در بدل ودیعه از دیگر ویژگی‌های این کتاب‌خانه است.