کمیته گزینش فیلم‌های اولین جشنواره فیلم هدا تشکیل شد

امروز پنجشنبه (30 ثور) کمیته گزینش فیلم‌های اولین جشنواره فیلم هدا تشکیل شد.

 اولین جشنواره فیلم هدا، توسط مؤسسه فرهنگی- هنری نمارسانه در افغانستان راه اندازی شده است.

علی محمدی کیان، دبیر جشنواره فیلم هدا به خبرگزاری فرهنگ گفت: در این جشنواره حدود سی و هفت فیلم تولید شده است. از میان سی هفت فیلم، ده فیلم از تولیدات داخلی جشنواره است و سی فیلم دیگر بیرون از جشنواره و به صورت آزاد ساخته شده است.

 

علی محمد کیان افزود: کمیته گزینش جشنواره فیلم هدا، از میان سی و هفت فیلم تولید شده، بیست فیلم برتر را انتخاب خواهند کرد. در مرحله بعدی، کمیته داوران، از میان این بیست فیلم به بهترین‌ها رای خواهند داد.

سید محمد تقی حیدری، رییس مؤسسه فرهنگی- هنری نمارسانه از اهمیت این جشنواره سخن گفت و تولید فیلم را نشانه رشد فرهنگ و دانش سینما در افغانستان عنوان کرد.

به گفته مسئولان، قرار است روز پنجشنبه (6 جوزا 95) این جشنواره افتتاح، و شامگاه روز جمعه (7 جوزا 95) آیین اختتامیه آن در سالن نمایش فیلم مؤسسه فرهنگی- هنری نمارسانه برگزار شود.