سریال خانه ما

مجموعه «خانه ما» در 25 قسمت 20 دقیقه‌ای (618 دقیقه)، به مضامین اجتماعی و اخلاقی در محور خانواده پرداخته و در تابستان 1387 در یکی از شبکه‌های افغانستان به نمایش درآمد و بینندگان فراوانی را به پای تلویزیون نشاند.
عیادت بیماران، محبت به کودکان، هدیه دادن به دوستان، گذشت، مهمان نوازی، صله رحم، آراستگی، مدارا با همسایه، احترام به سالمندان و مشورت از موضوعات این مجموعه است.
ساختار این برنامه هماهنگ و در راستای پیام‌رسانی سالم و مفید به پیش رفته است و از فقر پیام و محتوا نمی‌رنجد، تماشای این مجموعه کارکرد، آسیب‌ها و راهکارهای برون رفت از آن را به نمایش می‌گذارد و چگونگی بهبود در رفتارهای خانوادگی را یادآور می‌شود.
مضامین، آسیب‌های قابل مشاهده و محسوس جامعه ماست و این برنامه، آن‌ها را به نقد می‌گیرد. این مضمین را توانایی بازیگران و نقش‌آفرینی آنان به دوش می‌کشد.
دیالوگ‌ها فاقد حشو و زواید ملموس و عینی است. فیلم‌برداری بینده را در فضای واقعی قرار می‌دهد و از فاصله اثر و بیننده می‌کاهد.
فیلمنامه، صدابرداری، لباس و گریم این مجموعه، به شایستگی صورت گرفته است.