آموزش تکواندو

 

این مستند آموزشی در بیست قسمت 25 دقیقهای، به آموزش تکواندو میپردازد. نخست به تاریخچه تکواندو، سپس نرمش در فضای سبز توسط یک مربی و هنرآموزان و آموزش فرمهای تکواندو و در بخش آخر هر قسمت، به اجرای تکنیک و فنون مبارزه و داوری پرداخته است.

دست اندرکاران این برنامه از ولههای جذاب و تدوین و گرافیک بسیار مناسب بهره گرفتهاند تا دوستداران این ورزش جهانی را به خود معطوف سازد.

استاد تقدیری، دارای دان 5 تکواندو از فدراسیون بینالمللی تکواندو و با سابقه ده سال مربیگری، آموزش این مجموعه را انجام داده است.

علاقمندان به تکواندو، با تماشای این مجموعه به سادگی میتوانند با تاریخچه مختصر تکواندو آشنا شوند، فنون آن را فراگیرند و حرکات درست آن را همراه با تیم اجرا کنند و درباره داوری تکواندو و اصول مبارزه، آموزش ببینند. تماشای این مجموعه آموزشی، به همه علاقمندان ورزش تکواندو پیشنهاد میشود.