برکه سبز و آبی

 

رسانه‌ها، کودکان ما را از یاد برده‌اند و تنها چند برنامه با فرهنگ بیگانه بدون توجه به فرهنگ، آداب و سنن ما را، به نمایش می‌گذارند و از آفت‌های آن بی‌خبرند. تولید مجموعه‌های عروسکی جذاب، جایی در برنامه‌های رسانه‌ای ما ندارند.

در کنار یک برکه کوچک تعدادی حیوان همراه خانواده‌های خود زندگی می‌کنند. خرگوش باهوش، آقا بزی و خانواده‌اش، اردک خانم و دخترش و بابا قورباغه و ننه قورباغه با پسرشان غورغوری شیطون و کنجکاو . قهرمان اصلی این مجموعه غورغوری کوچک است به همراه دوستانش که حیوانات مزرعه و برکه را تشکیل می‌دهند . آنها در آنجا بازی می‌کنند و دوست دارند از هر چیز سر در بیاورند و به همین دلیل ماجراهای مختلفی را به وجود می‌آورند . در این بین مسائل و مشکلات مختلفی به وجود می‌آید که با حل آنها هر بار نکته ای آموزنده به کودکان آموزش خواهد داده شد .

تولید مجموعه برکه سبز و آبی در 36 قسمت (720 دقیقه) در بهار 1388، نخستین گام تولید برنامه‌های عروسکی برای کودکان در افغانستان را برداشت. مؤسسه فرهنگی- هنری نما فیلم، این اثر را به تمام آینده‌سازان افغانستان هدیه می‌کند.