بسما

بسما، دختر بزرگ خانواده‌، يک‌سال پیش پدرش را از دست داده است و او نان‌هايي را که مادر در تنور خانه مي‌پزد به مرکز شهر می‌برد و مي‌فروشد. در مسير روزانه، با مشکلات بسیاری روبه‌رو می‌شود…

این فیلم کوتاه، رنج‌ها و آشفتگی‌های زندگی زنان و دختران مهاجر افغانستانی را به تصویر می‌کشاند و همذات‌پنداری بینندگان را با شخصیت‌های این فیلم به همراه می‌آورد. روایت این فیلم ساده و رئال است.