تاثیر لقمه حرام

تله تئاتر «تاثیر لقمه حرام» برگرفته از یک حکایت تاریخی در 20 دقیقه ساخته شده است. مضومن این برنامه، عالمان دینی و درافتادن به گناه بس بزرگ حرام‌خواری و پیامدهای آن است. علاوه بر محتوا، بازیگران دوره دیده، دکور مناسب، فیلمبرداری حرفهای و صدابرداری درست، این برنامه را دیدنی و جذاب ساخته است.