سریال هزار رنگ

مجموعه طنز هزار رنگ، اولین مجموعه طنز در افغانستان، در 50 قسمت (1500 دقیقه)، آسیبهای اجتماعی مانند فساد اداری، فامیل‌سالاری، نقض حقوق زنان، ناکارآمدی در مدیریت و… را به نقد کشانده است. این مجموعه از برترین بازیگران طنز بهره گرفته و تجربه فراوان بازیگران، اثری دیدنی و فانتزی و حرفهای را پیش روی مخاطبان قرار میدهد.

شخصیت‌پردازیهای این مجموعه، به دقت و وسواس صورت گرفته و استفاده از چهرههای کمیک و گریم مناسب، به زیبایی این اثر افزوده است.

صحنهآرایی و دکورهای این مجموعه، رنگارنگ و متنوع است و فیلم‌برداری حرفهای آن به خوبی، موقعیت و نقشهای متفاوت را به همراه صحنه و گریم، گزارش میدهد.

دیالوگهای این مجموعه، به زبان مردم و ادبیات روزانه بسبیار نزدیک است و این ویژگی به جذابیت و دلنشینی آن افزوده است و میتواند گل لبخند را در چهره مخاطبان خسته از جنگ افغانستان بشکوفاند.

پخش این مجموعه، بینندگان زیادی را به پای تلویزیون کشانید و تحسین بسیاری را برانگیخت.