فیلم کوتاه روزنه

فیلم کوتاه روزنه در 21 دقیقه با موضوع اجتماعی اعتیاد در بهار 1387 ساخته شد. این فیلم بی کلام، از نمادهای بصری و حرکات نمادین برای خلق یک اثر تصویری جذاب بهره گرفته که موسیقی مناسب، بر کیفیت و ارائه بهتر پیام، افزوده است.

این فیلم روایتگر آغاز پیامدهای گوناگون اعتیاد و کوشش و موفقیت کسانی که اعتیاد را ترک گفتهاند میباشد.

لازم به ذکر است که این فیلم، در چهارمین جشنواره فیلمهای مستند و کوتاه داستانی کابل، در سال 1388برنده بهترین تدوین فیلم گردید.