فیلم کوتاه کلید

به فرموده امام حسن عسکری(ع): تمام پلیدی‌ها و زشتی‌ها در خانه‌ای نهاده شده که کلید آن‌ها دروغ‌گویی است. این فیلم، از نخستین آثار موسسه فرهنگی – هنری نمافیلم، این حدیث مبارک را به تصویر کشانده و آثار دروغ‌گویی را نشان داده است.