مستند طالبان

مستند طالبان در 4 قسمت (146 دقیقه) در پاییز 1387 با استفاده از روش مصاحبه، گزارش، تصاویر آرشیوی، گفتگو با شاهدان عینی جنایات طالبان، کارشناسان سیاسی و رهبران احزاب گوناگون، سران قبایل، برخی از مسئولین ارشد طالبان ساخته شده و ماهیت طالبان، روند شکلگیری آن و آثار و پیآمدهای آن از ظهور تا سقوط دولت طالبان، دلایل موفقیت و شکست طالبان، رفتار سیاسی طالبان با قومیتها، پیروان مذاهب و کشورهای همسایه، بازگویی ایدئولوژی، ساختار اداری، منابع و ارتباط آن با کاشت و قاچاق مواد مخدر را کاویده است.

این مجموعه از همه رویکردها بیطرفانه سخن گفته و با موافقان و مخالفان آن گفتگو کرده؛ بدین روی در میان مستندهای تولید شده درباره طالبان از امتیاز منحصر به فردی برخوردار است.

پارهای از تصویربرداریها در مناطق تحت سلطه شبه‌نظامیان طالبان صورت گرفته و گفتگوها شفاف و بیپرده است و در آن میان اطلاعات آماری مفیدی در قالب وله به خوانندگان داده میشود.

این مستند در بهار 1388 از شبکه چهار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به نمایش درآمد.