مستند نقد و بررسی رسانه‌ها در افغانستان

این مجموعه مستند نهایتا،‌ در 160 دقیقه، در زمستان 1387، بر اساس طرح پژوهشی «بررسی و نقد کارکرد شبکه‌های تلویزیونی افغانستان(از سال 1381-1387)» فراهم آمد. این برنامه، نقشهاي شبکه‌های تلویزیونی افغانستان در فرهنگ‌سازي دینی، آموزش، اطلاع‌رساني، ايجاد مشارکت اجتماعي و اوقات فراغت را با بهره از پژوهش یادشده، دیدگاه اصحاب رسانه و بینندگان شبکه‌های تلویزیونی افغانستان کاویده و به نقد و بررسی کشانده و به محورهای تلویزیون و فرهنگ‌سازی، رسالت رسانه، کارکرد و نقد و بررسی تلویزیون در افغانستان، الگوسازی رسانه‌ها و تلویزیون و سیاست‌های کلان رسانه‌ها پرداخته و در این میان از وله، نریشن، فیلم‌ها و تصاویر آرشیوی بهره گرفته است.

نیز گسترش بی‌رویه شبکه‌های تلویزیونی و نبود برنامه‌های جامع جهت نظارت بر تولیدات رسانه‌ها، عدم خودباوری،‌ سیطره فرهنگ بیگانه و عدم توجه به رسالت اساسی رسانه‌ها را به نقد گرفته است و سرانجام بر اساس پژوهش یادشده، از راه‌کارها و پیشنهادهایی برای برون‌رفت از آسیب‌های رسانه در افغانستان سخن گفته است.

گفتنی است این برنامه منحصر به فرد و در تولیدات تلویزیون‌های افغانستان بی‌سابقه است.