چهره‌های موفق

مستند چهرههای موفق در 70 قسمت(420 دقیقه)، به معرفی برخی از چهرههای موفق افغانستان در حوزههای گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و هنری پرداخته است و بیننده را با اندیشهها، زندگی و فعالیتهای آنان از نزدیک آشنا میسازد و رمز موفقیت آنان را باز میگوید.

در هر قسمت یکی از چهرهها در نماهای گوناگون محل زندگی، محل کار، اداره، پارلمان، ورزشگاه و اماکن عمومی معرفی شده است و نیز هر چهره از زندگی، رمز موفقیت، فعالیتها، امیدها، رنجها و افتخارات به‌دست‌آورده، سخن میگوید. این برنامه به خودباوری، هم‌بستگی، افزایش انگیزه و گرامی‌داشت چهرههای موفق یاری میرساند.