خدمات تخنیکی

دستگاه SNG

SNG انتقال اطلاعات و رخدادهای به موقع و دقیق و زنده وقایع افغانستان، مطلوب و خواست مردم افغانستان و سایر علاقمندان این کشور تاریخی و

مرکز خدمات رسانه‌ای

گسترش روز افزون شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی در افغانستان امروزین و گستردگی علوم رسانه‌ای و تغییر روز افزون تکنولوژی مهندسی رسانه‌ها، کمبود محسوسی از مهندسین

دوبله

امروزه در عصر انتقال اطلاعات و ارتباطات فرهنگی، دوبله یکی از رشته‌های تخصصی و مهم رسانه‌ها به شمار می‌رود، با وجود این دوبله در افغانستان