دوبله

امروزه در عصر انتقال اطلاعات و ارتباطات فرهنگی، دوبله یکی از رشته‌های تخصصی و مهم رسانه‌ها به شمار می‌رود، با وجود این دوبله در افغانستان دوران نوپایی خود را می‌گذراند.

موسسه فرهنگی – هنری نمافیلم، پیشگام دوبله تخصصی در میان رسانه‌های افغانستان، مجموعه‌های مستند بسیاری را با توجه به نیازمندی رسانه‌ها و مخاطبان، دوبله کرده و در این راستا از مترجمان و دوبلرهای حرفه‌ای بهره جسته و حالات روانی و احساسی و عواطف و حرکات لفظی و زیر و بم‌های هر مستند را به خوبی انتقال داده است.

حیات وحش، حیات زیست، طبیعت، از موضوعات فیلم‌های دوبله‌شده است.