بوی جوی مولیان (نخستین نرم افزار تخصصی سیمای شعر معاصر افغانستان )

معرفی شعر معاصر: استاد سید ابوطالب مظفری
آشنایی با آیین نگارش و ویرایش: استاد محمد کاظم کاظمی
بیش از 30 جلسه برنامه آموزشی از استاد سید ابوطالب مظفری ,استاد محمد کاظم کاظمی ,آشنایی و شعر خوانی 30 تن ازشاعران برجسته مهاجر: حسین حیدر بیگی, زهرا حسین زاده , غلام رضا ابراهیمی, علی جعفری, رحیمه میرزایی, محمد واعظی, روح الله واعظی, مینا حسینی, سمیه جاویدی, رشیده محمدی, مرجان اصغری, حفیظ الله شریعتی

, محمد ناصر عارفی, طاهره نوروزی, علی رضا جعفری, مهدی معصومی, محمد رضا مسلمی, سلمان علی زکی, محمد شمس جعفری, امان الله میرزایی, زهرا زاهدی, روح الله روحانی, محمد حسن محقق, معصومه موسوی, فاطمه خاوری, فاطمه سجادی, شکیلا امیری,قنبر علی تابش, محمد محسن سعیدی , معصومه احمدی, گلثوم حسینی