نرم افزار قرآنی نغمه های آسمانی

مجموعه برنامه تلویزیونی نغمه های آسمانی در خصوص بررسی سبک های قاریان مشهور جهان اسلام, همچون استاد:

شحات محمد انور, محمد رفعت, عبدالفتاح شعشاعی , مصطفی اسماعیل, محمد صدیق منشاوی, عبدالباسط عبدالصمد, ابوالعینین شعیشع, شعبان عبدالعزیز صیاد, شحات محمد انور, مصطفی راغب غلوش, محمد بسیونی, و متولی عبدالعال.

 —ارائه فهرست درختی برنامه ها به همراه امکان پخش هر کدام

—جستجو در عناوین فهرست درختی برناه ها

—قابلیت استفاده از طریق رایانه و دستگاه پخش فیلم