سایت های اینترنتی

سایت خبرگزاری فرهنگ

خبرگزاری فرهنگ یکی از رسانه های فعال در حوزه فعالیت های فرهنگی هنری افغانستان است. سایت خبرگزاری فرهنگ به دور از هیاهوی خبرهای نا امید

سایت کابل من

سایت کابل من بزرگترین منبع اطلاعات شهر کابل در اینترنت است. این سایت با جمع آوری اطلاعات دقیق از مراکز مختلف دولتی و غیر دولتی