سایت کابل من

سایت کابل من بزرگترین منبع اطلاعات شهر کابل در اینترنت است.

این سایت با جمع آوری اطلاعات دقیق از مراکز مختلف دولتی و غیر دولتی و کسب و کارهای کابل مجموعه ای غنی جهت معرفی شرکت ها و کسب اطلاعات شهر کابل است.

افراد و شرکت هایی که مایل به درج اطلاعات خود در این بانک اطلاعاتی هستند می توانند با موسسه نما رسانه ارتباط برقرار کنند.