کارگاه آموزش مهارت‌ های عملی سینما برگزار شد

کارگاه آموزش مهارت‌های عملی سینما روز چهارشنبه (۲۷ ثور) در مؤسسه فرهنگی هنری نمارسانه برگزار گردید.

سیدمحمدتقی حیدری رئیس مؤسسه فرهنگی هنری نمارسانه در جلسه افتتاحیه این کارگاه که باحضور بیش از ۱۵۰ تن از دانشجویان برگزار شده بود، گفت: «مهم‌ترین رسالت ما خلق روایت برای تاریخ و تمدن است.»

وی همچنین با اشاره به اهمیت کار سینما در افغانستان، اظهار داشت که هیچ‌کسی نمی‌تواند به اندازۀ سینماگر ایده و فکر خود را به جامعه تزریق نماید.

حیدری داشتن نگاه حرفوی و تخصصی به سینما را یک امر حیاتی و ضروری برای فرهنگ افغانستان دانست و گفت: «ما به تخصص نیاز داریم. ما باید به این نیاز خود پاسخ مثبت دهیم.»

به گفتۀ حیدری، بی‌توجهی به سینمای حرفوی و روزمرگی بودن سینماگران جوان، از مشکلات عمدۀ سینمای افغانستان می‌باشد.

قربان میرزایی کارگردان، نیز سختی‌های سینما در شرایط کنونی را از چالش‌های عمدۀ سینمای افغانستان عنوان نمود و گفت: مؤسسه نمارسانه طی حدود بیست سال گذشته توانسته با تمام مشکلات مقابله نماید و دست از فعالیت برای یک سینمای پویا برندارد.

صدام دلاور کارگردان سریال ارغوان و گلچهره نیز با تأکید برفرازو نشیب بودن کار سینما، بر تعهد فعالان سینما در این عرصه تأکید کرد.

نورآغا احسانی آموزگار این کارگاه ضمن معرفی برنامه، بر جنبۀ عملی آموزش‌های سینمایی تأکید ورزید و سینما را عرصۀ عمل خواند.

گفتنی است این چندمین ورکشاپ آموزشی برای سینماگران جوان است که از سوی نمارسانه برگزار می‌شود. نمارسانه تا کنون توانسته ده‌ها اثر سینمایی تولید نماید.